Θερμιδομετρητής:

Πόσες θερμίδες έχει: Συναγρίδα ψητή με λαδολέμονο;

Συναγρίδα ψητή με λαδολέμονο αντιστοιχεί/ούν σε 220 θερμίδες. Για να κάψετε τις θερμίδες θα πρέπει να μεινετε σε ορθοστασια για 94 λεπτα!

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον θερμιδομετρητή που ακολουθεί, για να βρείτε πόσες θερμίδες έχει η τροφή που σας ενδιαφέρει. Οι τιμές είναι προσεγγιστικές, λόγω της ποικιλίας μαγειρέματος των τροφίμων, η/και της ποικιλίας της τροφής.
Συμπληρώστε το παρακάτω πεδίο με το όνομα της τροφής που σας ενδιαφέρει, και πατήστε Βρές για να κάνετε αναζήτηση για θερμίδες τροφίμων: