Θερμιδομετρητής:

Πόσες θερμίδες έχει: Λαχανικά μικτά κατεψυγμένα (1 κιλό);

Λαχανικά μικτά κατεψυγμένα (1 κιλό) αντιστοιχεί/ούν σε 300 θερμίδες. Για να κάψετε τις θερμίδες θα πρέπει να κοιμηθητε για 225 λεπτα!

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον θερμιδομετρητή που ακολουθεί, για να βρείτε πόσες θερμίδες έχει η τροφή που σας ενδιαφέρει. Οι τιμές είναι προσεγγιστικές, λόγω της ποικιλίας μαγειρέματος των τροφίμων, η/και της ποικιλίας της τροφής.
Συμπληρώστε το παρακάτω πεδίο με το όνομα της τροφής που σας ενδιαφέρει, και πατήστε Βρές για να κάνετε αναζήτηση για θερμίδες τροφίμων: