Θερμιδομετρητής:

Πόσες θερμίδες έχει: Αρνί σούβλας στήθος (μερίδα);

Αρνί σούβλας στήθος (μερίδα) αντιστοιχεί/ούν σε 385 θερμίδες. Για να κάψετε τις θερμίδες θα πρέπει να κοιμηθητε για 289 λεπτα!

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον θερμιδομετρητή που ακολουθεί, για να βρείτε πόσες θερμίδες έχει η τροφή που σας ενδιαφέρει. Οι τιμές είναι προσεγγιστικές, λόγω της ποικιλίας μαγειρέματος των τροφίμων, η/και της ποικιλίας της τροφής.
Συμπληρώστε το παρακάτω πεδίο με το όνομα της τροφής που σας ενδιαφέρει, και πατήστε Βρές για να κάνετε αναζήτηση για θερμίδες τροφίμων: