Θερμιδομετρητής:

Πόσες θερμίδες έχει: Ζάχαρη μαύρη (1 κτσ);

Ζάχαρη μαύρη (1 κτσ) αντιστοιχεί/ούν σε 71 θερμίδες. Για να κάψετε τις θερμίδες θα πρέπει να κολυμπησετε για 6 λεπτα!

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον θερμιδομετρητή που ακολουθεί, για να βρείτε πόσες θερμίδες έχει η τροφή που σας ενδιαφέρει. Οι τιμές είναι προσεγγιστικές, λόγω της ποικιλίας μαγειρέματος των τροφίμων, η/και της ποικιλίας της τροφής.
Συμπληρώστε το παρακάτω πεδίο με το όνομα της τροφής που σας ενδιαφέρει, και πατήστε Βρές για να κάνετε αναζήτηση για θερμίδες τροφίμων: