Θερμιδομετρητής:

Πόσες θερμίδες έχει: Τσιπούρα ψητή (1 κιλό);

Τσιπούρα ψητή (1 κιλό) αντιστοιχεί/ούν σε 1180 θερμίδες. Για να κάψετε τις θερμίδες θα πρέπει να μεινετε σε ορθοστασια για 506 λεπτα!

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον θερμιδομετρητή που ακολουθεί, για να βρείτε πόσες θερμίδες έχει η τροφή που σας ενδιαφέρει. Οι τιμές είναι προσεγγιστικές, λόγω της ποικιλίας μαγειρέματος των τροφίμων, η/και της ποικιλίας της τροφής.
Συμπληρώστε το παρακάτω πεδίο με το όνομα της τροφής που σας ενδιαφέρει, και πατήστε Βρές για να κάνετε αναζήτηση για θερμίδες τροφίμων: