Θερμιδομετρητής:

Πόσες θερμίδες έχει: Πορτοκαλάδα με ανθρακικό (1 μεγάλο ποτήρι);

Πορτοκαλάδα με ανθρακικό (1 μεγάλο ποτήρι) αντιστοιχεί/ούν σε 85 θερμίδες. Για να κάψετε τις θερμίδες θα πρέπει να κοιμηθητε για 64 λεπτα!

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον θερμιδομετρητή που ακολουθεί, για να βρείτε πόσες θερμίδες έχει η τροφή που σας ενδιαφέρει. Οι τιμές είναι προσεγγιστικές, λόγω της ποικιλίας μαγειρέματος των τροφίμων, η/και της ποικιλίας της τροφής.
Συμπληρώστε το παρακάτω πεδίο με το όνομα της τροφής που σας ενδιαφέρει, και πατήστε Βρές για να κάνετε αναζήτηση για θερμίδες τροφίμων: